Støttegruppen

Bestyrelses siden

Mail til bestyrelsen : oz2rea@oz2rea.dk

Bestyrelsen har konstitueret sig således.

Formand                                       : Carl        (OZ1IEP)

Kasserer                                       : Gunnar    (OZ2GRE)

Bestyrelsesmedlem                     : Jørn   (OZ6TA)

Suppleant : Richard (OZ1EIZ)

Revisor                                         : Allan                (OZ3ACC)

Webmaster                                  : Gunnar                (OZ2GRE)

Siden er opdateret 7 April 2016

kl 16:00

webmaster@oz2rea.dk