Billede af ZOO Tårnet © www.bredol.dk

Fotograf Thomas A. Bredøl

© oz2rea.dk

D-Star Støttegruppen ZOO-Repeaterne

Velkommen til D-Star støttegruppens hjemmeside. Støtteforeningens formål, er at fastholde det økonomiske grundlag for at der fortsat er en D-Star repeater i Københavns Zoo tårn

Der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 11 maj 2010.

EDR Hvidovre afdeling havde venligst stillet klublokalerne til rådighed.

Første punkt var at gennemgå de vedtægter som arbejdsgruppen havde svedt over.

Det blev en times lang gennemgang, hvor der blev ændret en del paragrafer før en endelig godkendelse af forsamlingen.

Resultatet kan ses her på siden under menu punktet ”vedtægter”.

Da vedtægterne var på plads, kom valg til bestyrelsen der blev tilkendegivet interesse fra flere som så derefter blev valgt.

Bestyrelsen blev derefter følgende OZ2GRE Gunnar, OZ1AFR Find, OZ7QF Finn. Revisor OZ1FBV Erik. Suppleant og webmaster for OZ2REA.DK OZ3CMW Carsten.

Kontingent blev vedtaget til at være 200,- pr. år ( første år.), som minimum ( se dog §8 i vedtægterne) da større beløb er velkomne, for jo flere penge = større mulighed for at kunne udrette noget for D-Star systemet.

Der var også tilsagn om et større beløb, men da vedkommende ikke var til stede, har bestyrelsen ikke fået tilladelse til at offentliggøre identiteten på den ”glade giver” endnu, mere om denne spændende gave senere.

Til slut var der en del spørgsmål til teknik, de forskellige Trust systemer, og D-Star dongel problemer. Forskellige personer med kendskab til de stillede spørgsmål svarede efter bedste evne, og det er bestyrelsens opfattelse at der var tilfredshed med de besvarelser der kom frem på mødet. Specielt omkring D-Star dongel er der nogle uløste udfordringer, derfor er det overvejende sandsynligt at der snarest muligt vil blive afholdt et teknisk træf hvor opsætning, drivere, PC teknisk opsætning vil blive ændret og eller rettet for at konstaterer hvor udfordringerne ligger. Mere om dette på denne side senere.

Alt i alt var det en konstruktiv aften hvor Hr. ordstyrer OZ1FBV sluttede af med at takke for god ro og orden og gav D-Star Støttegruppen ZOO-Repeaterne, mulighed for at benytte Hvidovre afdelingens lokaler om torsdagen til aktiviteter som vedrører D-Star.

Bestyrelsen vil på en snarligt møde konstituerer sig. Det vil så senere blive offentliggjort her på siden hvem der får de forskellige roller.

Kontonummer for indbetaling kommer snarest muligt, men da det er en forening kan dette tage 3-4 uger før vi er parat til at modtage penge.

Der vil på denne side komme information om støtteforeningen og meget andet så velkommen tilbage til siden  i den nærmeste fremtid....

webmaster@oz2rea.dk